Acord de cooperare cu Georgia în domeniul apărării, aprobat de Guvern

0
39

Guvernul a aprobat miercuri, prin hotărâre, Acordul privind cooperarea în domeniul apărării între ministerele de resort din România şi Georgia, semnat la Tbilisi, la 18 octombrie 2022.

Potrivit unui comunicat al Guvernului, acordul are ca scop crearea cadrului juridic general în vederea consolidării cooperării între cele două state în domeniul apărării, având în vedere schimbările ce au avut loc în plan internaţional, cât şi nevoia de adaptare la actuala realitate geopolitică.

Conform acordului, principalele domenii de cooperare în domeniul apărării vor fi: strategia de apărare; cooperarea şi coordonarea strategică; pregătirea personalului militar şi civil; cooperarea în domeniul tehnologiei pentru apărare; dezvoltarea interoperabilităţii şi capabilităţilor; controlul traficului aerian; schimbul de expertiză în domeniul aviatic; controlul armamentelor şi dezarmare; apărarea cibernetică în domeniul militar; geografie militară, geodezie, topografie; medicină militară; poluare şi probleme de mediu; activităţi culturale, sportive şi sociale, precum şi în alte domenii de cooperare asupra cărora părţile pot conveni.

Sursa: AGERPRESS