Cameră: Competenţele antreprenoriale şi financiare – introduse în Curriculumul naţional

0
478

Deputaţii au adoptat, marţi, cu majoritate de voturi, propunerea legislativă care are ca obiect de reglementare modificarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul introducerii la competenţa-cheie antreprenorială aspecte financiare, iar la atribuţiile centrelor comunitare de învăţare permanentă la nivel local programele de educaţie antreprenorială să includă şi educaţia financiară.

Potrivit proiectului, Curriculumul naţional pentru învăţământul primar şi gimnazial se axează pe 8 domenii de competenţe-cheie care determină profilul de formare a elevului, una dintre acestea fiind, conform unui amendament, competenţe antreprenoriale şi financiare.

Celelalte competenţe sunt: competenţe de comunicare în limba română şi în limba maternă, în cazul minorităţilor naţionale; competenţe de comunicare în limbi străine; competenţe de bază de matematică, ştiinţe şi tehnologie; competenţe digitale de utilizare a tehnologiei informaţiei ca instrument de învăţare şi cunoaştere; competenţe sociale şi civice; competenţe de sensibilizare şi de expresie culturală; competenţa de a învăţa să înveţi.

Educaţia fizică şi sportul în învăţământul preuniversitar sunt cuprinse în trunchiul comun al planurilor de învăţământ.

Camera Deputaţilor este prima cameră sesizată în cazul acestui proiect de lege.

Sursa: AGERPRESS