Camera Deputaţilor: Permisul de vânătoare se va obţine după şase luni de stagiatură

0
296

Deputaţii au aprobat, marţi, un proiect de lege conform căruia cel care solicită permis de vânătoare trebuie să fi efectuat şase luni de stagiatură sub îndrumarea organizaţiei vânătoreşti care gestionează cel puţin un fond cinegetic, la care solicită să fie înscris, iar vânătoarea se poate realiza şi cu păsări de pradă. Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006. S-au înregistrat 171 de voturi ‘pentru’, 63 de voturi ‘împotrivă’ şi 28 de abţineri. Conform unui amendament, ‘vânătoarea se practică cu păsări de pradă’. Acesta se adaugă la prevederile iniţiale, conform cărora vânătoarea se practică cu arme de foc de vânătoare şi cu capcane autorizate. Potrivit legii în vigoare, condiţiile pe care un solicitant trebuie să le îndeplinească, cumulativ, la data susţinerii examenului, pentru a dobândi permis de vânătoare permanent sunt: vârsta minima de 18 ani; să fi efectuat un an de stagiatură sub îndrumarea organizaţiei vânătoreşti care gestionează cel puţin un fond cinegetic, la care solicită să fie înscris, cu excepţia absolvenţilor de învăţământ superior cu profil cinegetic; să fi luat parte la minimum o instruire practică într-un poligon de tir privind portul şi folosirea armelor şi muniţiilor de vânătoare; să fi fost declarat admis la examenul organizat pentru obţinerea permisului de vânătoare permanent, susţinut în faţa unei comisii, constituită din reprezentanţi ai autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare, ai asociaţiilor, uniunilor sau federaţiilor reprezentative la nivel naţional şi internaţional şi ai instituţiilor de învăţământ superior de stat; în ultimii 5 ani să nu fi săvârşit fapte care sunt încadrate ca infracţiuni de prezenta lege; să fie apt din punct de vedere fizic şi psihologic, la data examenului, pentru a deţine şi folosi arma letală. La aceasta se adaugă preverea referitoare la stagiatură: ‘să fi efectuat şase luni de stagiatură sub îndrumarea organizaţiei vânătoreşti care gestionează cel puţin un fond cinegetic, la care solicită să fie înscris, cu excepţia absolvenţilor de învăţământ superior cu profil cinegetic’. Deputaţii de specialitate au eliminat un articol conform căruia ‘despăgubirile pentru pagubele produse culturilor agricole, silvice şi animalelor domestice de către exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic (…) se suportă după cum urmează: pentru pagubele produse în fondurile cinegetice şi în intravilan – de gestionarul faunei cinegetice de pe cuprinsul fondurilor cinegetice în cauză; pentru pagubele produse în ariile naturale protejate, neincluse în fonduri cinegetice sau în care vânătoarea nu este admisă – de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, din bugetul Fondului pentru Mediu’. A fost de asemenea eliminat un articol potrivit căruia ‘plăţile despăgubirilor către beneficiari se fac în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la emiterea deciziei de plată de către conducătorul structurilor teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare sau ale autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, în funcţie de domeniul de competenţă. Decizia de plată se emite în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la constatarea pagubelor şi/sau daunelor’. Camera Deputaţilor este decizională în cazul acestui proiect de lege.

Sursa: AGERPRESS