Cameră: Prelungire a deciziei de a nu se achita contribuţia pentru medicamente derivate din sânge sau plasmă umană

0
288

Camera Deputaţilor a decis, marţi, că deţinătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor nu vor achita, în continuare, contribuţia trimestrială prevăzută pentru valoarea consumului centralizat aferentă medicamentelor derivate din sânge uman sau plasmă umană, suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi din bugetul Ministerului Sănătăţii, fiind eliminat termenul de 3 ani la care se limita aplicarea acestei prevederi. Deputaţii au adoptat, în acest sens, în unanimitate, proiectul de lege privind aprobarea OUG nr. 111/2018 pentru completarea OUG nr.77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii. ‘Deţinătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor, care sunt persoane juridice române, precum şi deţinătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor, care nu sunt persoane juridice române, prin reprezentanţii legali ai acestora, nu datorează contribuţia trimestrială prevăzută pentru valoarea consumului centralizat aferentă medicamentelor derivate din sânge uman sau plasmă umană, suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi din bugetul Ministerului Sănătăţii; lista medicamentelor derivate din sânge uman sau plasmă umană se aprobă prin ordin al ministrului Sănătăţii’, prevede textul adoptat. Deputaţii au modificat ordonanţa, stabilind că perioada de aplicare a acestei prevederi nu mai este limitată la 3 ani. În textul ordonanţei, această prevedere era aplicată doar 3 ani, începând din 1 ianuarie 2018. Acest amendament este determinat de necesitatea accesului pacienţilor la terapii şi specificitatea şi unicitatea produselor, fără alternativă terapeutică. Există recomandări internaţionale şi modele europene în acest sens, iar impactul bugetar este scăzut, spre deosebire de impactul asupra sănătăţii pacienţilor care este mare. Potrivit altor prevederi adoptate, deţinătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor, care sunt persoane juridice române, precum şi deţinătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor, care nu sunt persoane juridice române, prin reprezentanţii legali ai acestora, nu datorează contribuţia trimestrială pentru valoarea consumului centralizat aferentă vaccinurilor achiziţionate în cadrul programelor naţionale de sănătate. Lista vaccinurilor achiziţionate în cadrul programelor naţionale de sănătate se aprobă prin ordin al ministrului Sănătăţii. Prevederile se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2019. Camera Deputaţilor este for decizional.

Sursa: AGERPRESS