Cameră: Proiectul privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, aliniat la legislaţia internaţională

0
255

Deputaţii au adoptat, marţi, cu unanimitate de voturi, proiectul de lege privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, în forma care a trecut de Senat.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea cadrului juridic privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, având în vedere noile prevederi internaţionale în materie, cu scopul atingerii unui grad ridicat de uniformizare la nivel internaţional a legislaţiei referitoare la acest domeniu, precum şi abrogarea Legii nr.227/2006.

Potrivit proiectului, este interzis oricărei persoane să se implice în orice activitate, alta decât programele de reabilitare sau educaţie anti-doping, care are legătură cu controlul doping, performanţa sportivă sau îngrijirea medicală într-un mediu sportiv, inclusiv în calitate de supervizor, atunci când această persoană: se află în perioada de suspendare pentru o încălcare a reglementărilor anti-doping, conform Codului şi prezentei legi; nu intră sub incidenţa Codului, dar s-a implicat direct şi intenţionat, în ultimii 6 ani, în activităţi care ar fi constituit încălcări ale reglementărilor anti-doping, dacă acestei persoane i-ar fi fost aplicabile reglementări conforme cu Codul.

Actul normativ se aplică sportivilor, personalului asistent al sportivilor, practicanţilor sportului recreativ, Ministerului Tineretului şi Sportului şi structurilor aflate în subordinea acestuia, personalului angajat al ANAD, inclusiv peroanelor desemnate in organul de conducere al acesteia şi numite în funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte, membrilor Comisiei de audiere şi ai Comisiei de apel, terţilor-delegaţi şi personalului acestora implicaţi în orice aspect al controlului doping, personalului angajat al LCD, persoanelor implicate în orice aspect al controlului doping, oricărei alte persoane în raport cu care prezenta lege conferă autoritate ANAD.

În vederea prevenirii şi combaterii dopajului în sport la nivel naţional funcţionează Agenţia Naţională Anti Doping şi Laboratorul de Control Doping.

Camera Deputaţilor este decizională, proiectul fiind adoptat de Senat.

Sursa: AGERPRESS