Dr. Daniel Coriu, noul preşedinte al Colegiului Medicilor din România

0
112

Prof. univ. dr. Daniel Coriu este noul preşedinte al Colegiului Medicilor din România (CMR), în urma alegerilor care au avut loc vineri. Din noua echipă mai fac parte vicepreşedinţii Valeria Herdea – coordonator al Departamentului Economico-Social, dr. Gheorghe Borcean – coordonator al Departamentului de Jurisdicţie profesională, dr. Călin Bumbuluţ – coordonator al Departamentului Profesional – Ştiinţific şi Învăţământ şi secretarul general, dr. Gindrovel Dumitra – coordonator al Departamentului de Avizări. ‘Această alegere mă responsabilizează, dar îmi demonstrează că schimbările pe care le-am prezentat public reprezintă dorinţe ale comunităţii medicale. Colegiul Medicilor din România reprezintă entitatea noastră, a tuturor medicilor. Împreună trebuie să luptăm pentru profesia medicală, să dezvoltăm profesia de medic şi îi asigur pe toţi medicii că doresc un Colegiu al Medicilor pentru toată comunitatea medicală, un Colegiu în care fiecare medic este important şi mândru că este membru al acestui corp profesional’, a afirmat Coriu, potrivit unui comunicat al CMR transmis, vineri, AGERPRES. Noul preşedinte al CMR a subliniat că este importantă o dezvoltare continuă a relaţiei cu colegiile teritoriale, păstrând autonomia, deoarece colegiile judeţene reprezintă medicii din teritoriu. Biroul Executiv al Colegiului Medicilor din România este format dintr-un preşedinte, trei vicepreşedinţi şi un secretar general, aleşi în mod individual de către Consiliul Naţional dintre membrii săi. Biroul Executiv se întruneşte o dată pe săptămână sau ori de câte ori este cazul, la cererea preşedintelui sau a cel puţin doi dintre membrii săi, lucrează legal în prezenţa a trei dintre membrii săi şi ia decizii valabile cu votul a cel puţin trei membri. Membrii Biroului Executiv îşi pot exprima votul asupra unei decizii prin corespondenţă, inclusiv în format video sau electronic. Atribuţiile Biroului Executiv sunt de a asigura activitatea permanentă a Colegiului Medicilor din România; de a aproba angajarea de personal şi de a asigura execuţia bugetului, de a întocmi raportul anual de activitate şi gestiune, pe care îl supune aprobării Consiliului Naţional, de a executa hotărârile Adunării Generale Naţionale şi ale Consiliului Naţional, de a elabora şi supune spre avizarea Consiliului Naţional proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe baza bugetelor locale, de a îndeplini orice alte sarcini stabilite de către Consiliul Naţional şi de a informa Consiliul Naţional cu privire la deciziile emise între şedinţele consiliului. De asemenea, Biroul Executiv coordonează activitatea comisiilor de lucru ale Consiliului Naţional. Preşedintele Biroului Executiv al Consiliului Naţional este preşedintele Colegiului Medicilor din România. Preşedintele reprezintă CMR în relaţiile cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi străinătate, încheie contracte şi convenţii în numele Colegiului, cu aprobarea Biroului Executiv, convoacă şi conduce şedinţele Adunării Generale Naţionale şi ale Consiliului Naţional, aduce la îndeplinire deciziile Biroului Executiv, hotărârile Consiliului Naţional date în sarcina sa şi rezolvă problemele şi lucrările curente.

Sursa: AGERPRESS