Guvernul va aproba ratificarea Acordului de împrumut cu BIRD privind politici de dezvoltare pentru creştere verde şi incluzivă

0
142

Guvernul urmează să aprobe în şedinţa de miercuri un proiect de lege privind ratificarea Acordului de împrumut convenit cu Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD) referitor la prima finanţare programatică pentru politici de dezvoltare pentru creştere verde şi incluzivă.

Potrivit expunerii de motive a proiectului, în baza aprobării Guvernului şi a preşedintelui României, la Bucureşti, la data de 19 iulie 2022, au fost semnate Acordul de împrumut dintre România şi BIRD, în valoare de 600 milioane de euro şi Acordul privind asistenţa financiară nerambursabilă dintre România şi BIRD, acţionând în calitate de administrator al Fondului BIRD pentru Soluţii Inovatoare privind Bunurile Publice Globale, în valoare de 24,2 milioane de dolari USD aferente primei finanţări programatice pentru politici de dezvoltare pentru creştere verde şi incluzivă.

‘Matricea de acţiuni aferentă acestei finanţări, astfel cum a fost convenită între părţi, cuprinde acţiuni asociate reformelor urmărite în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, precum şi gestionării actualei crize umanitare, fiind grupate pe doi piloni, după cum urmează:

* consolidarea incluziunii şi a administrării fiscale, care include acţiuni în principal în domenii cum sunt: acţiuni de răspuns la criza umanitară (în sectoarele sănătate, educaţie, asistenţă socială, locuire, ocupare), reforma pensiilor, eficientizarea cheltuielilor, reforma fiscală;

*susţinerea decarbonizării şi rezilienţă climatică, care include acţiuni în principal în domenii cum sunt: energia regenerabilă, creşterea eficienţei energetice a clădirilor şi păduri’, se mai arată în expunerea de motive.

Printr-un alt proiect de lege, Executivul va aduce modificări la Legea nr. 369/2004 privind aplicarea Convenţiei asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii, adoptată la Haga la 25 octombrie 1980, la care România a aderat prin Legea nr. 100/1992.

În şedinţa de Guvern urmează să fie aprobat, printr-o hotărâre, Planul de restructurare operaţională a Societăţii ROMAERO S.A. pentru perioada 2022-2031.

‘Prezentul proiect de hotărâre are în vedere şi propune măsuri pentru revitalizarea societăţii, eficientizarea economico – financiară, Planul de restructurare operaţională, vizând îndeplinirea următoarelor obiective:

*eliminarea proceselor care generează pierderi constante;

*reorganizarea şi optimizarea activităţilor suport;

*reproiectarea activităţilor de bază pe centre de profit şi implementarea de sisteme care să genereze plus valoare prin implementarea şi generalizarea trasabilităţii la nivelul întregii societăţi;

* stoparea exodului de personal şi atragerea de specialişti simultan cu formarea personalului nou angajat;

* refacerea avantajului competitiv şi îmbunătăţirea parametrilor economico-financiari’, se spune în nota de fundamentare a proiectului.

Va fi aprobat şi un proiect de hotărâre privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Registrului naţional de informare toxicologică.

Un alt proiect de hotărâre vizează aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,’Realizare conexiune feroviară cu Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav’. Linia de cale ferată de la Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav va permite transportul pasagerilor către municipiul Braşov, precum şi către alte oraşe din România, se precizează în nota de fundamentare a proiectului.

Guvernul va decide, tot prin hotărâre, cu privire la alocarea din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, a sumei de 9,5 milioane de lei necesare pentru executarea în regim de urgenţă a unor operaţiuni de dragare a fluviului Dunărea şi a altor lucrări specifice în vederea înlăturării stării de risc cauzată de situaţia hidrologică critică actuală.

În aceeaşi şedinţă va fi stabilit, prin hotărâre, bugetul pentru implementarea Programului pentru şcoli al României în anul şcolar 2022-2023, în sumă de 562.850.000 de lei.

Printr-un memorandum, Guvernul urmează să aprobe finalizarea negocierilor şi semnarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Macedonia de Nord privind consolidarea cooperării în domeniul controlului intern şi al prevenirii şi combaterii corupţiei.

Sursa: AGERPRESS