Iaşi: Cursuri online şi faţă în faţă la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară în semestrul II

0
150

Consiliul de Administraţie al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară ‘Ion Ionescu de la Brad’ din Iaşi a hotărât că şi în al doilea semestru al anului universitar 2020-2021 activitatea didactică se va desfăşura în sistem hibrid, atât online cât şi faţă în faţă. Potrivit deciziei luate de Consiliul de Administraţie al USAMV Iaşi, pentru cursurile cu frecvenţă la licenţă la Facultăţile de Agricultură, Horticultură şi Zootehnie, în săptămânile 1 – 7, studenţii anilor I şi IV, precum şi studenţii anului III de la Facultatea de Horticultură vor efectua toate activităţile didactice faţă în faţă, iar studenţii anilor II şi III, mai puţin III Horticultură, vor efectua toate activităţile didactice online. În săptămânile 8-14 din semestrul al II-lea vor efectua activităţi didactice faţă în faţă studenţii anilor II şi III, exceptând anul III Horticultură, iar studenţii din anii I vor efectua toate activităţile didactice online. Studenţii anilor terminali vor efectua toate cele 10 săptămâni de activitate ale semestrului al doilea faţă în faţă. La Facultatea de Medicină Veterinară, în primele şapte săptămâni din semestrul al II-lea, studenţii din anii I – V, subgrupele A, vor efectua toate activităţile didactice faţă în faţă, iar studenţii din subgrupele B, vor efectua toate activităţile didactice online. În ultimele şapte săptămâni ale semestrului (8-14), subgrupele B, din anii I – V de studii, vor efectua toate activităţile didactice faţă în faţă, iar studenţii din subgrupele A, vor efectua toate activităţile didactice online. Studenţii anului VI vor efectua toate activităţile didactice din cele 10 săptămâni de activitate ale semestrului al doilea în sistem faţă în faţă. Pentru învăţământul la distanţă la cursurile de licenţă toate activităţile didactice se vor realiza în sistem online. La masterat toate activităţile didactice se vor desfăşura online, cu excepţia unor lucrări practice care, pe baza unei programări aprobate de conducerile facultăţilor, se vor desfăşura faţă în faţă. Doctoranzii din primul an vor desfăşura activităţile didactice doar online, în timp ce doctoranzii din anii II şi III, vor desfăşura activităţi de cercetare, conform planului individual de pregătire.

Sursa: AGERPRESS