Ministerul Culturii anunţă un pachet de măsuri menit să sprijine reluarea activităţii operatorilor din domeniu

0
259

Ministerul Culturii anunţă adoptarea unui pachet de măsuri menit să sprijine reluarea activităţii operatorilor din domeniu, printre care redeschiderea spaţiilor culturale, pregătirea pentru aprobare a schemelor de ajutor financiar şi extinderea planului de măsuri pentru susţinerea întregului sector cultural şi în 2021. ‘În contextul pandemiei COVID-19, care a afectat grav sectorul cultural din România, Ministerul Culturii a pregătit un pachet de măsuri menit să sprijine reluarea activităţii operatorilor din domeniu şi, implicit, relansarea ofertelor culturale pentru publicul larg. (…) Redeschiderea spaţiilor culturale reprezintă un prim pas în vederea relansării activităţilor culturale, ţinând seama şi de accelerarea procesului de vaccinare împotriva COVID-19 în România’, informează un comunicat al Ministerului Culturii, transmis luni AGERPRES. Ministerul Culturii precizează că a iniţiat discuţii cu Ministerul Sănătăţii şi cu alte ministere de resort asupra condiţiilor şi elaborării unui calendar concret care să ofere predictibilitate operatorilor culturali. ‘Mai mult decât oricând, sectorul cultural are nevoie de perspectivă şi de predictibilitate. Un dialog constructiv, bazat pe realitatea epidemiologică şi realizat împreună cu specialiştii din sănătate, ne va ajuta să depăşim această perioadă dificilă şi să înaintăm spre normalitate’, a transmis ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, potrivit sursei citate. Conform comunicatului, Ministerul Culturii a centralizat şi analizat propunerile înaintate anul trecut şi a elaborat un pachet de sprijin financiar care urmăreşte relansarea activităţii culturale a aproximativ 5.700 de beneficiari: * o schemă de ajutor de minimis, dedicată exclusiv sectorului cultural independent din România, va oferi posibilitatea profesioniştilor (artişti, muzicieni şi alţi operatori culturali înregistraţi ca ONG sau SRL) de a accesa un microgrant nerambursabil în valoare fixă de 8.000 de euro care să le asigure continuitate în domeniul cultural în care activează; * o altă schemă de ajutor de stat cuprinde patru tipuri de granturi şi vine să sprijine financiar evenimentele culturale, festivalurile, librăriile şi editurile grav afectate de efectele pandemiei COVID-19. ‘Banii vor fi alocaţi pentru proiecte viitoare, iar valoarea granturilor va fi determinată de numărul de bilete sau cărţi vândute de fiecare operator cultural în 2019. Mai mult decât atât, Ministerul Culturii se va asigura ca sprijinul financiar acordat la nivel de proiect să ajungă la beneficiarii finali prin delimitarea categoriilor de cheltuieli eligibile, respectiv ca avansul acordat să fie imediat transferat prestatorilor (artişti, tehnicieni şi alţi lucrători din sectorul cultural)’, precizează ministerul. Sectorul cultural independent va beneficia de aproximativ 60% din suma totală alocată, evenimentele culturale şi festivalurile de aproximativ 20%, iar librăriile şi editurile de restul de 20%. Elaborarea celor două scheme de ajutor a fost finalizată, iar documentaţia a fost avizată la nivelul Ministerului Culturii, urmând ca imediat după asigurarea finanţării să se lanseze în consultare publică actul normativ de aprobare a acestora. Pentru a veni în sprijinul operatorilor culturali afectaţi de măsurile şi de restricţiile impuse pe perioada pandemiei COVID-19, Ministerul Culturii a centralizat şi analizat toate nevoile urgente ale sectorului cultural şi, împreună cu celelalte ministere de resort, a elaborat şi implementat un plan de măsuri specifice. Acestea vizează: * indemnizaţii/şomaj tehnic în valoare de 4.072 lei pentru toţi artiştii şi lucrătorii culturali, în categoria de beneficiari eligibili fiind incluse şi persoanele fizice care obţin venituri exclusiv din drepturi de autor şi drepturi conexe. Această măsură este valabilă până la data de 30 iunie 2021. În prezent, Ministerul Culturii iniţiază discuţii cu Ministerul Finanţelor pentru ca operatorii culturali să beneficieze de o scutire a plăţii taxelor pentru indemnizaţii sau de o reeşalonare a acestora fără dobânzi şi penalităţi, dat fiind că, până la repornirea activităţilor culturale, aceştia nu pot înregistra niciun fel de venituri; * microgranturi, capital de lucru sau capital pentru investiţii, Ministerul Culturii reuşind să includă şi operatorii culturali în categoria beneficiarilor eligibili ai sprijinului financiar acordat prin efectul OUG 130/2020. Ministerul Culturii are în analiză şi va înainta cu celeritate Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului propunerea de includere a codurilor CAEN aferente industriei culturale în cadrul schemei de ajutor de stat pentru HoReCa; * amânarea plăţii ratelor la bănci. Ministerul Culturii va înainta Ministerului Finanţelor propunerile operatorilor din industria culturală cu privire la modificarea restricţiei de 9 luni ce vizează amânarea plăţii ratelor şi permiterea amânării până cel puţin la data de 1 octombrie 2021, în cazul entităţilor care îşi desfăşoară activitatea în sectorul cultural. Ministerul reaminteşte că sectorul cultural a mai beneficiat şi de amânarea rambursării preţului biletelor pentru evenimentele care nu au mai avut loc în 2020, iar 167 de lucrări semnate de 100 de artişti români contemporani au fost cumpărate de Muzeul Naţional de Artă Contemporană. ‘În plan consultativ, Ministerul Culturii a preluat solicitările rezultate în urma discuţiilor din cadrul grupului de lucru organizat la nivel de viceprim-ministru şi le-a înaintat, la data de 14.01.2021, către ministerele cu atribuţii în domeniile respective, urmând să asigure susţinerea acestora la nivel guvernamental. Ministerul Culturii rămâne în continuare un partener deschis la dialog în relaţia cu toţi operatorii culturali din România şi este decis să sprijine şi să asiste sectorul cultural în demersurile care vizează problematici ce ţin de alte ministere, analizând orice propunere concretă şi realizabilă, venită din partea acestora’, se mai arată în comunicat.

Sursa: AGERPRESS