Primăria Sectorului 4 organizează concurs de soluţii pentru amenajarea ‘pereţilor verzi’

0
128

Primăria Sectorului 4 anunţă pe SICAP concurs pentru selectarea celei mai bune soluţii în vederea realizării unui proiect de amenajare de ‘pereţi verzi’ – un sistem integrat din plante perene, rezistente la căldură, frig şi umezeală accentuată. Valoarea estimată a contractului este de 500.000 de lei, iar în vederea evaluării ofertei criteriul funcţional reprezintă 40%, cel arhitectural 30%, iar preţul 30%. ‘Ţinând cont de creşterea cantităţilor de emisii în aer rezultate din industrie şi transport, mai ales în spaţiul urban, este cunoscut faptul că spaţiile verzi, în general, contribuie semnificativ la reducerea poluării aerului. Astfel, se doreşte ca în final să rezulte un proiect pilot care să vizeze o soluţie de amenajare ‘pereţi verzi’ general valabilă cu adaptare la particularitatea clădirii pe care se va realiza – în baza unui acord-cadru care se va semna în viitor. Pe termen mediu, se doreşte creşterea calităţii vieţii în zonă, iar, pe termen lung, după implementarea proiectului, zona va funcţiona ca un pol de revitalizare urbană, ierarhizând zona atât funcţional, cât şi vizual şi ducând la conectarea ei la ţesutul urban existent. Noua imagine arhitecturală va atrage după sine schimbarea întregii imagini a fondului construit şi va oferi atractivitate pentru utilizatori. Concurenţii sunt invitaţi să propună soluţii de amenajare arhitecturală combinată cu amenajare peisageră pentru un model de perete verde aferent unei clădiri – bloc/şcoală/grădiniţă’, se explică în anunţ. Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 22 decembrie. În juriu au fost selectaţi Alexandru Balas – peisagist, membru titular, Dan Tudor – arhitect-şef, Sector 4. Primăria Sectorului 4 anunţa pe 17 noiembrie lansarea unui concurs internaţional de soluţii pentru realizarea de ‘pereţi verzi’ pe faţadele şcolilor, blocurilor şi ale instituţiilor publice, în vederea accesării fondurilor puse la dispoziţie prin Pactul Ecologic European (Green Deal). ‘Pereţi verzi’ oferă posibilitatea creşterii suprafeţelor de spaţii verzi prin plantarea pe verticală pe faţadele unor clădiri a unor plante specifice climei şi zonei. Un prim pas în acest sens a fost făcut la începutul lunii septembrie, când un astfel de perete verde a fost construit pe una dintre faţadele Colegiului Naţional ‘Octav Onicescu’. Este vorba despre o mini-grădină verticală, de aproximativ 150 de mp, realizată pe un suport special, cu sistem de irigare integrat, din plante perene, rezistente la căldură, frig şi umezeală accentuată. Plantele compun un micro-ecosistem, care reţine praful şi reduce poluarea. Green Deal este planul european de reducere a emisiilor de gaze de seră cu 55% până în 2030. În acelaşi timp, Green Deal îşi propune ca, până în 2050, Europa să devină prima zonă neutră din punct de vedere climatic.

Sursa: AGERPRESS