Program de guvernare/ Coaliţia PNL – PSD – UDMR propune construcţia unei societăţi coezive

0
283

Coaliţia PNL – PSD – UDMR propune în programul de guvernare, depus marţi la Parlament, ‘construcţia unei societăţi coezive, care să beneficieze de îmbunătăţirea sistemului de educaţie şi sănătate, de reducerea inegalităţilor dintre bărbaţi şi femei, dintre mediul urban şi rural, care să conducă la promovarea unei societăţi deschise, în care cetăţenii se pot simţi apreciaţi şi sprijiniţi’.

‘Ne dorim stabilirea unor standarde durabile de calitate şi de cost pentru toate serviciile sociale, vizând în mod special pe cele destinate grupurilor vulnerabile şi dezvoltarea unui sistem naţional de indicatori de incluziune socială prin integrarea tuturor bazelor de date din sfera asistenţei sociale în regim digitalizat care să ţină cont de mobilitatea socială; monitorizarea anuală efectivă a rezultatelor pe baza acestor indicatori. Conectarea prin infrastructură a regiunilor istorice prin continuarea investiţiilor în construcţia de autostrăzi, căi ferate şi mijloace de transport intermodal până în 2024, echilibrarea geografică a infrastructurii, refacerea căilor de rulare pe calea ferată, întărirea poziţiei economice şi strategice a portului Constanţa – sunt doar principalele deziderate’, susţine ‘Coaliţia PNL – PSD – UDMR pentru rezilienţă, dezvoltare şi prosperitate’ în programul postat pe site-ul Camerei Deputaţilor.

Conform documentului, asigurarea conectivităţii şi a accesibilităţii la principalele coridoare de transport care să conducă la îmbunătăţirea legăturilor între principalii poli economici de creştere va constitui principalul obiectiv al politicilor de transport.

Dezvoltarea echilibrată şi coezivă a României, astfel încât nicio regiune să nu rămână în urmă din punct de vedere al dezvoltării infrastructurii de transport – reprezintă prioritatea Programului de guvernare 2021-2024, fiind considerată un vector în ceea ce priveşte creşterea nivelului de trai, a veniturilor oamenilor şi pentru stimularea investiţiilor.

‘Coaliţia noii guvernări a fost structurată în temeiul următoarelor principii deosebit de necesare în combaterea şi atenuarea efectelor crizei actuale, dar mai ales în susţinerea dezvoltării şi evoluţiei României: rezilienţă, sustenabilitate, transparenţă, echitate şi eficienţă. O Constituţie devine puternică atunci când se bucură de stabilitate în timp. Legea fundamentală trebuie înţeleasă, respectată şi apărată, iar atunci când un autentic moment constituţional va apărea şi exclusiv în scopul consolidării democraţiei în România, Guvernul va susţine o reformă constituţională pentru a permite o reală apropiere între stat şi cetăţean, precum şi creşterea gradului de protecţie a drepturilor şi libertăţilor în acord cu jurisprudenţa CEDO. Noua coaliţie susţine promovarea principiului de guvernare participativă, prin implicarea mai activă a societăţii civile, patronale, sindicate, biserică şi alţi actori sociali’, se explică în programul de guvernare.

În acelaşi timp, conform documentului, principiul noii guvernări are în vedere acoperirea necesităţii de predictibilitate şi de a crea rezilienţă pentru viitor pentru mediul economic şi social, având în vedere provocările din ultima perioadă.

Modernizarea sistemului de învăţământ prin adaptarea metodologiilor de predare – învăţare la folosirea tehnologiilor informaţionale şi creşterea calităţii actului educaţional, precum şi organizarea învăţământului profesional şi tehnic în campusuri special amenajate şi dotate, asociate cu pregătirea superioară a personalului didactic bine calificat şi elaborarea de curriculum potrivit cerinţelor de pe piaţa muncii prin dezvoltarea de parteneriate, incluziv cu mediul de afaceri sunt ţinte importante rezultate din Programul ‘România educată’, susţine coaliţia PNL – PSD – UDMR.

‘Vom promova reducerea polarizării sociale prin asigurarea creşterii constante, pe bază anuală, a veniturilor mici, alocaţiilor pentru copii, tineri, vârstnici şi persoane cu dizabilităţi, pensiilor, ajutoarelor sociale pentru alte grupuri vulnerabile sau defavorizate într-un cuantum superior celui mediu pe economie. Vom asigura sprijinirea dezvoltării activităţilor economice productive în mediul rural, pe lângă cele agricole, prin încurajarea antreprenoriatului, asigurarea accesului la internet pentru munca de la distanţă, accesul sporit la serviciile de microfinanţare. Toate măsurile privind politicile sociale incluse în prezentul program de guvernare trebuie să se încadreze în deficitul şi obiectivele asumate prin PNRR’, se subliniază în programul de guvernare.

Sursa: AGERPRESS