Proiect: Programările la instituţiile publice se vor face prin intermediul unei platforme electronice integrate

0
46

Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) va înfiinţa Serviciul de programări online (SPO) în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a unei propuneri legislative privind facilitarea accesului cetăţenilor la serviciile publice, iniţiată de deputaţi din toate grupurile parlamentare.

Propunerea are drept scop facilitarea accesului cetăţenilor la serviciile furnizate de instituţiile publice, organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi persoanele juridice de drept privat care, potrivit legii, au obţinut statut de utilitate publică sau sunt autorizate să presteze un serviciu public, în regim de putere publică.

‘Prezenta lege reglementează crearea, operaţionalizarea şi administrarea instrumentului/mijlocului necesar pentru facilitarea accesului cetăţenilor la serviciile publice, denumit serviciul de programări online’, prevede proiectul.

Acesta stabileşte atribuţiile autorităţilor şi instituţiilor publice cu privire la utilizarea şi integrarea în serviciul de programări online, precum şi schimbul de date, respectiv atribuţiile autorităţii publice responsabile pentru crearea, dezvoltarea şi administrarea sa.

Legea ar urma să nu se aplice instituţiilor din sistemul naţional de apărare, ordine publică, securitate naţională şi justiţie.

Potrivit proiectului, SPO reprezintă o platformă electronică integrată care permite persoanelor persoanelor fizice şi juridice beneficiare de servicii publice furnizate de instituţiile publice menţionate de aceasta să se programeze online.

ADR este desemnată ca unic administrator al SPO şi asigură din bugetul propriu integrarea soluţiilor prevăzute în proiect. În vederea asigurării securităţii cibernetice a SPO, ADR va colabora cu alte instituţii cu responsabilităţi în domeniul securităţii cibernetice.

SPO va conţine toate informaţiile, formularele tipizate şi descrierea etapelor pentru accesarea serviciilor publice furnizate, precum şi informaţii despre nivelul de digitalizare al serviciilor respective.

Structura şi conţinutul datelor şi informaţiilor din SPO se aprobă prin ordin al ministrului Cercetării, Inovării şi Digitalizării, la propunerea preşedintelui ADR.

‘La momentul actual, România are nevoie de o accelerare a procesului de debirocratizare şi de simplificarea proceselor administrative. Pe lângă măsurile luate de Guvern, este necesar să adoptăm măsuri legislative care să faciliteze acest proces. (…) Din punct de vedere al impactului social, se preconizează că, prin introducerea acestei reglementări, se va simplifica procesul obţinerii unui serviciu public de către persoane fizice şi juridice. Totodată, accesarea serviciilor publice simplificate va creşte gradul de accesibilitate al administraţiei publice pentru persoanele cu dizabilităţi fizice. (…) În România sunt aproximativ 200.000 de adulţi cu handicap fizic, o bună parte dintre aceştia având handicap locomotor pentru care accesarea serviciilor publice poate fi îmbunătăţită de simplificarea accesului la acestea’, arată în expunerea de motive deputatul PNL George-Cristian Tuţă, în numele iniţiatorilor.

Iniţiatorii invocă exemplul pozitiv al unor instituţii care au implementat deja acest sistem, cum ar fi Serviciul de Paşapoarte sau Direcţia Generală Permise de Conducere şi Înmatriculări, dar nu numai. ‘Introducerea acestui simplu serviciu a redus substanţial durata de aşteptare pentru a beneficia de serviciile publice furnizate de aceste instituţii’, explică ei.

Propunerea legislativă a fost depusă la Senat, forul decizional fiind Camera Deputaţilor.

Sursa: AGERPRESS