Senat: OUG 167/2020, modificată;sprijinul pentru acoperirea pierderilor din pandemie ale Blue Air, eliminat

0
285

Senatul a adoptat, miercuri, în plen, în calitate de primă cameră sesizată, OUG 167/2020 cu amendamente, astfel că prevederile prin care era acordat sprijin financiar de stat societăţii Blue Air pentru acoperirea pierderilor din pandemie şi susţinerea activităţii acesteia până la 31 decembrie 2020 au fost eliminate. S-au înregistrat 74 de voturi ‘pentru’, 2 ‘împotrivă’ şi 46 de abţineri. OUG 167/2020 prevede instituirea unei scheme de ajutor de stat prin care să se acordare un sprijin financiar pentru susţinerea activităţii aeroporturilor regionale cu un trafic situat între 200.000 şi 3 milioane de pasageri pe an pentru care consiliile judeţene au calitatea de autoritate publică tutelară pentru compensarea pierderilor înregistrate în perioada martie/iunie 2020 ca urmare a pandemiei COVID-19 şi cauzate direct de această pandemie. Ministerul Lucrărilor Publice şi Dezvoltării şi Administraţiei are calitatea de administrator al schemei de ajutor de stat, bugetul maxim al schemei de ajutor de stat fiind de 22.284.000 lei. Ordonanţa mai prevede că finanţarea schemei de ajutor de stat se asigură de la bugetul de stat din sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale ale judeţelor şi este destinată compensării pierderilor înregistrate de regiile autonome. Totodată, OUG 167/2020 modifică şi completează OUG 139/2020 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat societăţii Compania Naţionale TAROM şi societăţii Blue Air Aviation pentru compensarea pierderilor economice suferite în contextul pandemiei de COVID-19. Potrivit amendamentelor adoptate de Comisia de buget, însuşite de plenul Senatului, se abrogă din OUG 139/2020 articolul prin care Ministerului Finanţelor Publice era autorizat ‘să garanteze în numele şi contul statului, la solicitarea societăţii Blue Air, unul sau mai multe împrumuturi, după caz, contractate de beneficiar (…) pe o perioadă de şase ani cu titlu de ajutor de stat şi ajutor de salvare’. ‘Ajutorul de stat, sub forma de garanţie de stat, se acordă în scopul acoperirii cheltuielilor de exploatare şi de capital necesare susţinerii activităţii Blue Air până la data de 31 decembrie 2020 şi nu va depăşi valoarea pierderilor suferite ca urmare a pandemiei de COVID 19 şi cauzate direct de această pandemie evaluate de către aceasta companie şi stabilită în conformitate cu decizia de autorizare a comisiei Europene’, este altă prevedere abrogată de Senat. Camera Deputaţilor va dezbate în calitate de for decizional OUG 167/2020 privind unele măsuri pentru susţinerea activităţii unor aeroporturi regionale, în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 şi pentru modificarea şi completarea OUG 139/2020 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat TAROM Blue Air pentru compensarea pierderilor economice suferite în contextul pandemiei de COVID-19.

Sursa: AGERPRESS