Strategia naţională în domeniul drogurilor, adoptată de Guvern

0
93

Strategia naţională în domeniul drogurilor (SNDD) 2022 – 2026 şi Planul de acţiune aferent pentru implementarea acesteia au fost adoptate, miercuri, în cadrul şedinţei de Guvern, documentul programatic fiind publicat în Monitorul Oficial.

Potrivit unui comunicat remis presei, Agenţia Naţională Antidrog din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, instituţie cu rol de coordonator naţional în domeniul drogurilor, elaborează, pe baza propunerii instituţiilor cu atribuţii în domeniu, proiectul Strategiei naţionale antidrog şi Planul său de acţiune şi le supune spre aprobare Guvernului.

Strategia naţională în domeniul drogurilor 2022-2026 reprezintă documentul programatic ce defineşte politica României în domeniul reducerii cererii şi ofertei de droguri, cuprinde concepţia de abordare a fenomenului drogurilor şi asigură cadrul de cooperare pentru actorii sociali care au competenţe şi responsabilităţi în domeniu.

Documentul asigură continuitatea şi integrarea eforturilor şi rezultatelor înregistrate prin implementarea strategiilor naţionale antidrog anterioare, predictibilitatea şi transparenţa decizională în ceea ce priveşte opţiunile strategice şi măsurile specifice de intervenţie, precum şi un sistem flexibil şi eficient de acţiune comună.

‘Documentul programatic integrează o triadă de acţiune strategică: reducerea cererii de droguri, reducerea ofertei de droguri şi consolidarea capacităţii operaţionale de răspuns – cooperare internaţională, cercetare, evaluare, informare şi coordonare’, se arată în comunicat.

Conform sursei citate, reducerea cererii de droguri constă într-o paletă de acţiuni complementare, ce include prevenirea (contextuală, universală, selectivă şi indicată), depistarea şi intervenţia timpurie, consilierea, tratamentul, reabilitarea, reintegrarea socială şi recuperarea.

‘Măsurile şi intervenţiile propuse pe linia reducerii ofertei de droguri vor contribui la perturbarea pieţelor, tradiţionale şi online, ale drogurilor ilicite, dezmembrarea grupărilor infracţionale organizate implicate în traficul şi producţia de droguri, asigurarea respectării legii, reducerea violenţei asociate cu pieţele drogurilor ilicite şi intensificarea schimbului de date şi informaţii operative între părţile interesate responsabile. În privinţa precursorilor de droguri, mecanismul de coordonare instituit vizează asigurarea aplicării sistemului legislativ european, compatibilizarea sistemelor normative şi tehnice naţionale cu cerinţele stabilite unitar la nivel european pentru asigurarea răspunsului la problematica deturnării acestora din circuitele licite’, se mai arată în comunicat.

Totodată, afirmă aceeaşi sursă, România îşi propune să contribuie la adoptarea poziţiilor comune ale UE şi la crearea de ‘sinergii’, menite să definească agenda internaţională şi multilaterală privind politica în materie de droguri.

În domeniul cercetării, evaluării şi informării, obiectivul asumat este de a dezvolta şi consolida un sistem integrat şi flexibil de colectare a datelor privind fenomenul drogurilor, în vederea utilizării celor mai recente informaţii în procesul decizional şi al formulării şi aplicării răspunsurilor din domeniul sănătăţii publice şi securităţii cetăţenilor, prevede strategia.

‘La sfârşitul perioadei de implementare a Strategiei naţionale în domeniul drogurilor 2022-2026, structurile naţionale implicate în reducerea cererii şi ofertei de droguri vor deţine capacităţi operaţionale consolidate capabile să ofere un răspuns corelat cu evoluţia traficului şi consumului de droguri’, susţine sursa citată.

Totodată, Planul de acţiune pentru implementarea Strategiei cuprinde activităţile concrete şi indicatorii aferenţi fiecărei acţiuni asumate de către entităţile responsabile, o serie de indicatori globali, precum şi instituţiile şi autorităţile centrale şi locale responsabile pentru realizarea fiecărei activităţi specifice domeniului de competenţă.

Strategia naţională în domeniul drogurilor 2022-2026 şi Planul de acţiune aferent vor fi evaluate la finalul perioadei de implementare stabilite, iar concluziile acestei evaluări vor fi prezentate exhaustiv într-un Raport de evaluare elaborat de Agenţia Naţională Antidrog.

Sursa: AGERPRESS