Universitatea Politehnica Timişoara: O nouă ediţie a Conferinţei Naţionale a Asociaţiei Bibliotecarilor

0
429

Biblioteca Centrală a Universităţii Politehnica Timişoara (UPT) organizează, începând de miercuri până vineri, cea de-a XXXI-a Conferinţă Naţională a Asociaţiei Bibliotecarilor din România (ABR) – ‘iLibrary’ cu ‘i ‘ pentru informare, inspiraţie, inovaţie, incluziune prin interdisciplinaritate, interculturalitate la nivel internaţional.

În deschiderea evenimentului a fost lansat Tratatul de Biblioteconomie.

Conferinţa este destinată bibliotecarilor din toate tipurile de biblioteci, profesorilor, profesorilor documentarişti, studenţilor şi doctoranzilor cu competenţe în domeniul ştiinţelor comunicării, specializarea Ştiinţe ale informării şi documentării. Sesiunile vor include alocuţiuni ale invitaţilor speciali, articole şi discuţii pe paneluri, precizează organizatorii.

Tematica lucrărilor prezentate va include Informatizare, programe de bibliotecă; Dezvoltarea competenţelor de căutare a informaţiilor; Referinţe bibliografice online; Tehnici şi metode interactive de instruire a utilizatorilor; Servicii şi proiecte inovative de incluziune socială în comunitatea academică, iniţiate de / sau în parteneriat cu instituţii info-documentare (biblioteci, centre de documentare, arhive, muzee); Schimb de bune practici şi parteneriate între instituţiile de învăţământ şi structurile info-documentare şi culturale.

Evenimentul va include vineri şi o conferinţă-satelit cu tema ’25 de ani de informatizare în 100 de ani de existenţă, Biblioteca UPT’, care celebrează dialogul interdisciplinar între ştiinţele informării şi documentării şi ştiinţa calculatoarelor.

Biblioteca UPT a demarat procesul de informatizare în 1995, când s-a cumpărat programul Aleph 330, iar un an mai târziu, după parametrizare, a început catalogarea pe calculator a documentelor. Trei ani mai târziu începe utilizarea modulului de circulaţie care va permite scurtarea tot mai mare a timpilor de împrumut. După introducerea porţilor magnetice în 2002 şi a sistemului RFID în 2014, utilizatorii pot să îşi împrumute singuri documentele de care au nevoie.

Timişoara are o adevărată tradiţie în domeniu, aici fiind deschisă, încă din 1815, prima bibliotecă publică de pe teritoriul actual al României, dar şi din vechiul Imperiu Habsburgic, cu posibilitate de împrumut şi cu sală de lectură.

Biblioteca UPT a împlinit, în 15 martie, 100 de ani de la prima atestare documentară. Încă din anul 1920, când prin Decret Regal s-a hotărât înfiinţarea Şcolii Politehnice la Timişoara, se stipula că ‘Personalul administrativ al Şcoalei … cuprinde în afară de director şi subdirector: un bibliotecar’.

Primul bibliotecar menţionat în Anuarele Şcolii a fost Eustaţiu Pandele. În 15 martie 1921, acesta înregistra prima carte intrată în patrimoniul bibliotecii, o lucrare în limba franceză, apărută la Paris în 1920.

Din noiembrie 2014, Biblioteca UPT are un nou sediu, într-o clădire ultramodernă. Astăzi, Biblioteca UPT înseamnă circa 1.000.000 de volume, peste 10 km de documente la raft, 8.400 mp pe şase niveluri, peste 200 de bibliotecari angajaţi de-a lungul timpului, 25 de ani de acces liber la raft, 25 de ani de informatizare a activităţilor, 600 de locuri pentru lectură, 100 de locuri în sala de lectură cu program nonstop, peste 1.000 de utilizatori, în medie, pe zi, peste 400.000 de accesări online în 2020, peste 200 de calculatoare, sistem de securitate RFID pentru acces liber la raft, sistem integrat de bibliotecă Aleph şi peste 200 de evenimente organizate de-a lungul unui an.

Sursa: AGERPRESS