Bistriţa-Năsăud: Punctele de colectare a deşeurilor din zona urbană vor fi monitorizate video

0
213

Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud a aprobat joi, în şedinţă ordinară, studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici privitori la un sistem de supraveghere video pentru 180 de puncte de colectare a deşeurilor din mediul urban, care va fi utilizat la nivelul municipiului Bistriţa şi al oraşelor Năsăud, Beclean şi Sângeorz-Băi. Potrivit raportului anexat proiectului de hotărâre adoptat, s-a constatat că gradul de conformare a populaţiei la normele privind colectarea selectivă este nesatisfăcător, motiv pentru care s-ar impune supravegherea video a punctelor de colectare. ‘Pe parcursul desfăşurării serviciului de salubrizare în cadrul Sistemului de management integrat al deşeurilor în judeţul Bistriţa-Năsăud, una dintre problemele sistemice recurente, a cărei rezolvare este esenţială pentru buna desfăşurare a serviciului, este aceea a modului de conformare al utilizatorilor serviciului la obligaţiile legale de colectare separată a deşeurilor, de utilizare corectă a recipienţilor de colectare sau de depunere a deşeurilor doar în locurile permise de legislaţie sau de regulamentul serviciului public de salubrizare. Din activitatea de monitorizare a serviciului, s-a constatat faptul că absenţa supravegherii punctelor de colectare a deşeurilor municipale conduce la nerespectarea obligaţiilor legate de colectarea corectă a deşeurilor de către utilizatorii serviciului’, se arată în raport. Proiectul este estimat să coste în jur de 1,7 milioane de lei, bani care vor fi luaţi din Fondul de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare constituit la nivelul judeţului odată cu implementarea sistemului de management unitar de colectare a deşeurilor. Banii vor fi utilizaţi pentru achiziţionare a 180 de camere de supraveghere, reţea de date, firewall, unităţi de stocare şi crearea de dispecerate în fiecare dintre cele patru localităţi urbane. Durata de realizare a investiţiei este de 12 luni.