Acasă93Buzău: Pregătiri pentru prevenirea inundaţiilor de toamnă

Buzău: Pregătiri pentru prevenirea inundaţiilor de toamnă

Administraţia Bazinală a Apelor (ABA) Buzău-Ialomiţa va desfăşura o acţiune de verificare a stării tehnice şi funcţionale a construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, îndeosebi în 6 zone cu risc potenţial semnificativ de producere a unor viituri.

Potrivit specialiştilor, reţeaua cursurilor de apă din bazinul hidrografic Buzău-Ialomiţa se întinde pe o lungime de aproximativ 1700 de kilometri. Pentru prevenirea inundaţiilor, au fost programate lucrări de decolmatare a unor albii de râuri, concomitent cu executarea unor lucrări de întreţinere a infrastructurii hidrotehnice.

‘Principalele cursuri de apă care străbat teritoriul judeţului Buzău, aferent spaţiului hidrografic Buzău-Ialomiţa, sunt: Buzău, Călmăţui, Sărata, urmate de o reţea hidrografică densă, compusă din afluenţii importanţi: Bălăneasa, Bâsca, Slănic, Nişcov, Bâsca Chiojd, având o lungime totală de 1682 km (lungime care include şi cursurile de apă de pe teritoriul judeţelor Covasna şi Braşov, aferente spaţiului hidrografic Buzău-Ialomiţa). Pentru bazinul hidrografic Buzău-Ialomiţa, prin Planul de Gospodărire a Apelor 2023, au fost programate, atât lucrări de întreţinere cursuri de apă pe râurile Buzău, Calmăţui, Slănic, Bălăneasa, Bâsca Chiojdului şi Sărata, cât şi lucrări de reparaţii, şi anume: decolmatare şi recalibrare albie râu Slănic-zona Spital, Unitatea Administrativ Teritorială (UAT) Vintilă Vodă, albie râu Slănic-zona staţie peco, U.A.T Lopătari, albie râu Bălaneasa, dig Bălaneasa, albie râu Slanic-zona critică 4 Maldărălti, Satul Vechi UAT Mânzăleşti 2023, pârâu Ghegheşti. Lucrări provizorii de decolmatare albie râu Călmăţui – zona Moisica, UAT Smeeni, lucrari de regularizare pârâu Barcani , comuna Barcani Jud.Covasna, reparaţii gabioane în localitatea Dogari U.A.T Beceni, pe râul Slănic. De asemenea, în fiecare an, A.B.A. Buzău-Ialomiţa execută lucrări de întreţinere şi reparaţii la lucrările hidrotehnice din administrare: baraje, acumulări, diguri de apărare etc’, a transmis purtătorul de cuvânt al A.B.A. Buzău-Ialomiţa, Irina Mircea, în urma unei solicitări AGERPRES.

În judeţul Buzău au fost identificate 6 zone cu potenţial ridicat de inundaţii, în perioada următoare la solicitarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor urmând să se desfăşoare verificări atât pe cursurile apelor unde au fost înregistrate de-a lungul timpului depăşiri ale cotelor cât şi la baraje.

‘Conform Planului de Management al Riscului la Inundaţii 2022-2027, la nivelul judeţului Buzău se menţine un număr de 6 zone cu risc potenţial semnificativ la inundaţii: râul Buzău – aval confluenţă cu Caşoca Mare, râul Bâsca Chiojdului- aval localitatea Bâsca Chiojdului, râul Sărăţel-sector aval confluenţă Slănicel amonte localitate Policiori, râul Câlnău – aval localitate Valea Salciei, râul Comisoaia, râul Sărata – aval confluenţă Năianca. Pentru prevenirea şi diminuarea unor eventuale pagube produse de inundaţii, A.B.A Buzău-Ialomiţa a desfăşurat următoarele acţiuni: s-a asigurat suportul tehnic pentru actualizarea planurilor locale de apărare împotriva inundaţiilor şi s-a verificat modul în care acestea sunt puse în aplicare de către UAT-uri. Permanent se monitorizează situaţia hidrologică pe toate cursurile de apă din spaţiul hidrografic Buzău-Ialomiţa. Totodată, acolo unde au fost înregistrate depăşiri de cote de apărare (cote de atenţie/ cote de inundaţie/cote de pericol) s-a comunicat conform fluxului informaţional, prin Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă. În perioada 15 mai-30 iunie 2023 s-a desfăşurat acţiunea de verificare a modului în care au fost salubrizate cursurile de apă şi au fost realizate şi întreţinute şanţurile şi rigolele în localităţi, pentru asigurarea secţiunilor de scurgere a apelor mari, s-a completat stocul de apărare cu materiale, echipamente şi mijloace de intervenţie. În perioada septembrie-noiembrie 2023, la solicitarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor şi în baza unei tematici stabilite, se va desfăşura acţiunea de verificare a stării tehnice şi funcţionale a construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor în judeţele aferente bazinului hidrografic Buzău-Ialomiţa (acţiunea se desfăşoară anual)’, a mai transmis ABA Buzău-Ialomiţa.

În ultimii ani, au fost înregistrate mai multe depăşiri ale cotelor de apărare în bazinul hidrografic al Buzăului, cele mai semnificative fiind înregistrate în luna martie 2018 la staţia hidrometrică Sita Buzăului – 59 cm. peste cota de pericol, în luna iunie 2018 la staţia hidrometrică Sita Buzăului – 50 cm. peste cota de pericol şi în luna iunie la staţia hidrometrică Racoviţa – 46 cm. peste cota de atenţie.

Citește și:

Activează Notificările OK No thanks