test
AcasăStiri generaleCameră: Codul de procedură penală, armonizat cu o Directivă UE în privinţa...

Cameră: Codul de procedură penală, armonizat cu o Directivă UE în privinţa unor drepturi ale minorilor

Deputaţii au dat marţi vot favorabil proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, care are în vedere completarea prevederilor care privesc informarea minorului asupra drepturilor sale, cu ocazia primei audieri de către organele judiciare, referitoare la principalele etape ale procesului penal, protecţia vieţii private, prezenţa la judecarea cauzei, formularea de căi de atac, aplicarea unui regim de detenţie adecvat vârstei. S-au înregistrat 216 de voturi ‘pentru’ şi unul ‘împotrivă’. Proiectul de lege votat de plenul Camerei Deputaţilor are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.135/2010, în scopul transpunerii dispoziţiilor art.2 alin.(3), art.3 par. final, art.4 alin.(1) lit.a) pct.(i), (iii) si (iv), lit.b) şi c) şi alin.(2), art.5, art.7 alin.(5) şi (8), art.8 alin.(2), art.15 alin.(2)-(4) şi art.22 din Directiva (UE) 2016/800 privind garanţiile procedurale pentru copiii care sunt persoane suspectate sau acuzate în cadrul procedurilor penale. Potrivit unui amendament, în cazul în care minorul nu desemnează un alt adult sau adultul desemnat nu este acceptat de organul judiciar, comunicarea informaţiilor se va face către o altă persoană aleasă de organul judiciar, ţinând seama de interesul superior al minorului. Conform proiectului, în cauzele cu suspecţi sau inculpaţi minori, înainte de prima audiere a acestora, li se aduc la cunoştinţă şi o serie de informaţii cu privire la etape ale procesului penal, între care dreptul ca părinţii sau, după caz, tutorele, curatorul ori persoana în îngrijirea sau supravegherea căreia se află temporar sau un alt adult pe care îl desemnează şi este acceptat în această calitate de organul judiciar să primească aceleaşi informaţii care îi sunt comunicate; dreptul la protecţia vieţii private, în condiţiile legii; dreptul de a fi însoţit de părinţi sau, după caz, tutore, curator ori persoana în îngrijirea sau supravegherea căreia se află temporar sau de un alt adult pe care îl desemnează şi este acceptat în această calitate. Minorul mai beneficiază de informare asupra dreptului de a fi evaluat prin intermediul referatului de evaluare, a dreptului la evaluare medicală şi asistenţă medicală în cazul în care va fi supus unei măsuri preventive privative de libertate, a dreptului de a fi prezent la judecarea cauzei, precum şi a dreptului la exercitarea căilor de atac, în condiţiile legii. Actul normativ mai prevede că minorul va fi informat despre măsurile preventive ce i se pot aplica, precum şi despre dreptul ca măsura preventivă privativă de libertate să fie aplicată cu caracter excepţional, potrivit art.243, despre perioada pentru care poate fi dispusă şi durata maximă a măsurii preventive privative de libertate, despre condiţiile pentru prelungirea şi menţinerea acesteia, precum şi despre dreptul la verificarea periodică a măsurii, în condiţiile legii. Camera Deputaţilor este for decizional în cazul acestui proiect, care a fost adoptat tacit de Senat.

Citește și:

Activează Notificările OK No thanks