Acasă55Deputaţii au aprobat exonerarea de la rambursarea unor sume pentru unii clienţi...

Deputaţii au aprobat exonerarea de la rambursarea unor sume pentru unii clienţi ai băncilor

Deputaţii au aprobat, marţi, cu majoritate de voturi, proiectul de lege pentru exonerarea clienţilor băncilor de economisire-creditare în domeniul locativ de la rambursarea unor sume reprezentând prima de stat şi accesorii. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare exonerarea de la obligaţia de a restitui sumele primite cu titlu de primă de stat de către clienţii băncilor de economisire-creditare pentru domeniul locativ în baza contractelor de economisire-creditare pentru domeniul locativ încheiate până la data de 02.02.2016, dată la care prima decizie a Curţii de Conturi ce a vizat sistemul Bauspar (sistem de economisire-creditare, un sprijin pentru realizarea proiectelor – n.r.) a devenit executorie. Potrivit proiectului, ‘(1) Se aprobă exonerarea clienţilor băncilor de economisire şi creditare în domeniul locativ astfel cum sunt definiţi la articolul 290 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007 cu modificările şi completările ulterioare de la rambursarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei a sumelor reprezentând prima de stat datorate ca urmare a constatărilor Curţii de Conturi prin Deciziile emise în anul 2015, precum si a accesoriilor aferente. (2) Se exonerează de la plată şi impozitul pe venit, contribuţiile sociale şi obligaţiile fiscale accesorii sumelor prevăzute la alin.(1), consecinţă a constatării Curţii de Conturi. Impozitul pe venit, contribuţiile sociale şi alte sume derivând din obligaţii fiscale accesorii sumelor prevăzute la alin.(1) încasate până la data intrării în vigoare a prezentei legi nu se restituie’. Potrivit articolului 290, alin (1), litera b), la care face referire proiectul de lege, client este persoana fizică sau juridică care încheie cu banca de economisire şi creditare în domeniul locativ un contract de economisire şi creditare în sistem colectiv pentru domeniul locativ, prin care dobândeşte, ca urmare a efectuării depunerilor prevăzute în contract, dreptul legal de a primi un credit la dobânda stabilită potrivit clauzelor contractuale. Potrivit expunerii de motive, introducerea sistemului de economisire-creditare pentru domeniul locativ în România a fost o decizie expresă a legiuitorului român care, în anul 2002 a hotărât să implementeze un sistem de finanţare modern şi flexibil pentru îmbunătăţirea confortului locativ al cetăţenilor români, a fondului locativ existenta în România, introducând totodată o componentă de educaţie financiară, prin stimularea economisirii. Conceptul acestui model financiar este cunoscut la nivel european sub denumirea de Bauspar. Regulile implică încheierea unui contract între client şi bancă prin care clientul se obligă să economisească într-o anumită perioadă o sumă de bani, iar statul subvenţionează clientul prin acordarea unei prime de stat anuale. La finalul perioadei de economisire, dacă clientul doreşte şi sunt îndeplinite condiţiile, banca poate pune la dispoziţia acestuia un credit. Sistemul a funcţionat pe parcursul a 10 ani şi nu a fost contestat, susţin iniţiatorii proiectului – reprezentanţi ai tuturor grupurilor parlamentare. În anul 2015, un control al Curţii de Conturi ce a vizat modalitatea de alocare a primelor de stat către clienţi a condus la blocarea acestei activităţi de economisire-creditare pentru domeniul locativ în România şi a instituit obligativitatea restituirii sumelor distribuite cu titlu de primă de stat, respectiv nedistribuire pe viitor a sumelor care nu au fost deja repartizate pentru clienţii băncilor de economisire-creditare pentru domeniul locativ care: au încheiat contracte pe o perioadă mai lungă de 5 ani şi nu fac dovada utilizării întregii sume în scop locativ; la data încheierii contractului aveau sub 18 ani sau la data încheierii contractului aveau peste 65 de ani. Iniţiatorii au propus acest proiect motivând ca ‘aplicarea interpretării Curţii de Conturi va presupune iniţierea unor demersuri de recuperare a sumelor distribuite deja cu titlu de primă de stat şi va determina apariţia unui număr ridicat de reclamaţii şi litigii declanşate de clienţii băncilor de economisire-creditare pentru domeniul locativ care nu vor mai primi prima de stat în condiţiile legii în temeiul căreia au contractat’. Camera Deputaţilor este decizională în acest caz.

Citește și:

Activează Notificările OK No thanks