Galaţi: Parteneriat public-privat între Universitatea ‘Dunărea de Jos’, administraţia locală şi agenţii economici

0
387

Universitatea ‘Dunărea de Jos’ din Galaţi (UDJG) a demarat un parteneriat public-privat prin care invită agenţii economici şi reprezentanţii administraţiilor locale să colaboreze pentru dezvoltarea economică, la nivel local, regional şi naţional, a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, rectorul instituţiei de învăţământ superior, Lucian Georgescu. Potrivit acestuia, în cadrul proiectului ‘Partener UDJG’ toţi actorii importanţi din mediul socio-economic local, judeţean sau regional sunt invitaţi să dezvolte proiecte comune cu universitatea. ‘Am profitat de finalul de an pentru a lansa acest proiect mare, care se numeşte ‘Partener UDJG’. Oferta se adresează întregii societăţi, mediului economico-social, partenerilor noştri de toate dimensiunile, administraţiilor locale şi regionale şi doreşte să consfinţească rolul regional şi naţional important al universităţii noastre. Vrem să intrăm pe partea educaţional-formativă şi să încercăm din mers o modernizare a tot ce înseamnă învăţământ superior la Dunărea de Jos. Pe de o parte, ne dorim un feedback permanent din partea întregii societăţi pentru a şti precis că absolvenţii noştri, atunci când vor termina o facultate, vor avea competenţele necesare pentru o inserare rapidă pe piaţa muncii. Pe de altă parte, vrem să dirijăm resursele noastre umane şi materiale de cercetare către nevoile efective ale societăţii şi să ne îndeplinim rolul regional şi naţional pe care îl avem. Apoi, să internaţionalizăm activitatea de cercetare a universităţii, prin parteneriate de cercetare’, a spus Lucian Georgescu. Universitatea gălăţeană îşi propune să asigure, la cererea agenţilor economici, activităţi de perfecţionare profesională. Universitatea poate înfiinţa specializări noi, necesare pe piaţa muncii sau poate organiza e cursuri de calificare şi perfecţionare profesională pe care le solicită mediul economico-social.