Acasă55Guvernul urmează să aprobe în şedinţa de joi reorganizarea Institutului Naţional de...

Guvernul urmează să aprobe în şedinţa de joi reorganizarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti

Guvernul urmează să aprobe în şedinţa de joi un proiect de hotărâre pentru reorganizarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti. ‘Prin prezenta hotărâre se reorganizează Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică ICI Bucureşti prin fuziunea prin absorbţie a Institutului Naţional de Studii şi Cercetări pentru Comunicaţii – I.N.S.C.C. Bucureşti. Rolul modificării legislative este acela de a clarifica cadrul legal prin stabilirea de competenţe clare cu privire la activităţile conexe activităţii de cercetare-dezvoltare. În domeniul activităţilor conexe de cercetare – dezvoltare în urma aprobării prezentului proiect institutul poate deschide, dezvolta şi implementa cele mai noi tehnologii şi descoperiri în domeniul informaticii şi securităţii cibernetice. Îmbinarea celor două arii de competenţă ale institutului, respectiv aria principală de cercetare-dezvoltare şi cea de activităţi conexe este necesară pentru a putea realiza proiecte de cercetare-dezvoltare la un standard de calitate competitiv internaţional’, se arată în nota de fundamentare a proiectului de act normativ. De asemenea, se arată că reorganizarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică ICI Bucureşti prin fuziunea prin absorbţie cu Institutul Naţional de Studii şi Cercetări pentru Comunicaţii – I.N.S.C.C. Bucureşti va asigura ‘creşterea competitivităţii interne şi internaţionale a institutului, integrarea acestuia în Aria Europeană de Cercetare şi accesarea cu succes a diferitelor instrumente de finanţare puse la dispoziţie de UE’. Pe agenda şedinţei figurează şi un proiect de hotărâre privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Muzeului Ororilor Comunismului în România. ‘Proiectul de act normativ are ca obiect de reglementare asigurarea cadrului legal pentru organizarea şi funcţionarea Muzeul Ororilor Comunismului în România, instituţie publică de cultură de importanţă naţională, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Culturii, înfiinţată prin Legea nr. 157/2019 privind înfiinţarea Muzeului Ororilor Comunismului în România. Proiectul de act normativ cuprinde dispoziţii cu privire la modul de organizare şi funcţionare a Muzeului, stabileşte activităţile specifice obiectului său de activitate, modul în care este exercitată conducerea acestuia, rolul şi structura Consiliului Administrativ şi al Consiliului Ştiinţific, precum şi modul de finanţare al activităţii Muzeului’, conform notei de fundamentare a actului normativ. În şedinţa de Guvern vor fi aprobate şi alte două proiecte de hotărâre referitoare la plata unor contribuţii către Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică. Astfel, urmează să se decidă cu privire la aprobarea plăţii contribuţiei financiare voluntare a României la OCDE în vederea finanţării Reţelei Anticorupţie pentru Europa de Est şi Asia Centrală (ACN) a OCDE în anul 2020, şi, de asemenea, plata contribuţiei financiare voluntare a României pentru anul 2021 la OCDE , în vederea finanţării proiectului ce vizează protecţia şi confidenţialitatea datelor transmise de către ţările care implementează Standardul comun de raportare al OCDE (‘Sistemul comun de transmitere a datelor’). Tot printr-o hotărâre, Guvernul va aproba eliberarea din funcţie a subprefectului judeţului Hunedoara, Dorel-Ovidiu Bretean. Executivul va adopta şi un memorandum cu tema: ‘Aprobarea Notei mandat de negociere a contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, în valoare de 250 milioane de euro, pentru susţinerea obiectivului de investiţii Spitalul Regional de Urgenţă Iaşi’.

Citește și:

Activează Notificările OK No thanks