Guvernul urmează să aprobe măsurile de sprijin pentru întreprinderile din centrele comerciale afectate de pandemia de COVID-19

0
226

Guvernul urmează să aprobe în şedinţa de joi un proiect de ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri nerambursabile pentru întreprinderi a căror activitate comercială a fost întreruptă parţial sau total în perioada stării de urgenţă şi a stării de alertă, în contextul crizei COVID-19. ‘Prezentul act normativ are în vedere crearea unor forme de sprijin sau instrumente din fonduri nerambursabile pentru plata unui procent din chiriile datorate pentru întreprinderile din centrele comerciale mari care au avut activitatea întreruptă total pentru o perioadă de cel puţin două luni conform Ordonanţelor militare din cauza pandemiei SARS-CoV-2. Sprijinul din fonduri externe nerambursabile va fi acordat de Ministerul Economiei, Energiei şi a Mediului de Afaceri’, se explică în nota de fundamentare a proiectului de OUG. Conform documentului, bugetul alocat pentru acordarea ajutorului de stat în cadrul schemei sunt în valoare totală de 160.000.000 lei, iar numărul estimat de beneficiari este de cel mult 3.000. Executivul va discuta, totodată, un proiect de ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru susţinerea activităţii unor aeroporturi regionale, în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19. Prin proiectul de act normativ se reglementează cadrul general pentru acordarea unui sprijin financiar în sumă totală de 22.284.000 lei pentru susţinerea activităţii aeroporturilor regionale cu un trafic situat între 200.000 – 3.000.000 pasageri/an, aflate în subordinea judeţelor Cluj, Iaşi, Sibiu, Dolj, Bacău, pentru compensarea pierderilor înregistrate în perioada martie – iunie, ca urmare a pandemiei COVID-19 şi cauzate direct de aceasta. Tot printr-o ordonanţă de urgenţă, Guvernul urmează să aprobe unele măsuri în domeniul pensiilor publice. Prin proiectul de OUG, potrivit notei de fundamentare, se propun reglementări de natură a îmbunătăţi sistemul de protecţie socială, astfel încât ‘persoanele care nu îndeplinesc condiţia stagiului de cotizare pentru a accede la pensia pentru limită de vârstă, anticipată, anticipată parţial, să contribuie la sistem prin plata contribuţiilor de asigurări sociale, pe o perioadă de 6 ani anterioară datei încheierii contractului de asigurare socială’. ‘Au fost avute în vedere numeroasele solicitări din partea unor cetăţeni români din ţară şi străinătate care nu au fost asiguraţi la sistemul public din România în anumite perioade de timp. Măsura legislativă are drept consecinţă evitarea de la excluderea socială a unor categorii de persoane care nu ar putea accede la pensie pentru limita de vârstă, pensie anticipată, anticipată parţial în cadrul sistemului public de pensii întrucât nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege cu privire la stagiul de cotizare şi care, în lipsa îndeplinirii condiţiilor de pensionare, ar apela la sistemul de asistenţă socială, fapt ce ar împovăra bugetul de stat’, se arată în document. Pe agenda şedinţei Executivului se află şi un proiect de hotărâre privind alocarea temporară a unor sume din venituri din privatizare ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management pentru Programul Interreg V-A România-Bulgaria. ‘Prin promovarea prezentului proiect de act normativ se urmăreşte asigurarea operativă a fondurilor necesare Autorităţii de management pentru Programul Interreg V-A România-Bulgaria în vederea efectuării plăţilor către beneficiari în valoare de 16.000.000 euro’, se precizează în nota de fundamentare. Un alt proiect de hotărâre vizează aprobarea acordului interguvernamental România – Republica Populară Chineză privind prevenirea furtului, săpăturilor clandestine, importului şi exportului ilicit al bunurilor culturale, semnat la Bucureşti, la data de 17 ianuarie 2020. În cadrul reuniunii de joi a Cabinetului Orban urmează să fie prezentat pentru adoptare şi un memorandum privind donarea unui pachet de echipamente medicale şi dezinfectanţi aparţinând domeniului privat al statului, aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, către Ministerul Apărării al Ucrainei, în contextul prevenirii şi combaterii infectării cu virusul SARS-CoV-2.