Acasă55Lege promulgată: Anulare a unor obligaţii fiscale pentru transportatori români şi alţi...

Lege promulgată: Anulare a unor obligaţii fiscale pentru transportatori români şi alţi angajaţi cu activitatea în străinătate

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, legea pentru anularea unor obligaţii fiscale şi pentru modificarea unor acte normative.

‘Se anulează diferenţele de obligaţii fiscale principale şi/sau obligaţiile fiscale accesorii, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă şi comunicată contribuabilului, ca urmare a calificării ulterioare de către organul fiscal a sumelor reprezentând indemnizaţii sau orice alte sume de aceeaşi natură, primite pe perioada delegării, detaşării sau desfăşurării activităţii pe teritoriul altei ţări, de către angajaţi ai angajatorilor români care şi-au desfăşurat activitate pe teritoriul altei ţări, aferente perioadelor fiscale cuprinse între 1 iulie 2015 şi data intrării în vigoare a prezentei legi, şi neachitate’, prevede legea.

Potrivit actului normativ, organul fiscal nu reîncadrează sumele de natura celor prevăzute anterior şi nu emite o decizie de impunere în legătură cu o astfel de reîncadrare pentru perioadele fiscale prevăzute.

‘Diferenţele de obligaţii fiscale principale şi/sau obligaţiile fiscale accesorii, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă şi comunicată contribuabilului, ca urmare a reîncadrării sumelor prevăzute (…), aferente perioadelor fiscale cuprinse între 1 iulie 2015 şi data intrării în vigoare a prezentei legi, stinse prin orice modalitate prevăzută la art. 22 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se restituie contribuabililor. Restituirea se face la cererea contribuabililor. Termenul de prescripţie a dreptului de a cere restituirea (…) începe să curgă de la data intrării în vigoare a prezentei legi’, mai stipulează legea.

Conform acesteia, anularea obligaţiilor fiscale prevăzute se efectuează din oficiu de către organul fiscal competent, prin emiterea unei decizii care se comunică contribuabilului, iar în cazul în care, anterior intrării în vigoare a prezentei legi, organul fiscal competent a emis, dar nu a comunicat decizia de impunere prin care a stabilit obligaţii de natura celor prevăzute, acesta nu mai comunică decizia de impunere, iar obligaţiile fiscale se scad din evidenţa analitică pe plătitor, pe bază de borderou de scădere.

Procedura de aplicare a prevederilor se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care se emite în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acestei legi.

Citește și:

Activează Notificările OK No thanks