AcasăStiri generaleLege promulgată: Contracte de concesiune pentru efectuarea unor activităţi sanitar-veterinare în exploataţiile...

Lege promulgată: Contracte de concesiune pentru efectuarea unor activităţi sanitar-veterinare în exploataţiile nonprofesionale

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat, marţi, legea potrivit căreia pentru efectuarea în exploataţiile nonprofesionale a unor activităţi sanitar-veterinare, precum şi a altor activităţi prevăzute în programele naţionale, direcţiile sanitar-veterinare încheie contracte de concesiune pe o perioadă de 4 ani sau pot angaja personal propriu. Potrivit legii, pentru efectuarea în exploataţiile nonprofesionale a unor activităţi sanitar-veterinare cuprinse în programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a altor acţiuni prevăzute în alte programe naţionale pe care Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) trebuie să le pună în aplicare, direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti încheie contracte de concesiune pe o durată de 4 ani cu medicii veterinari organizaţi în condiţiile legii sau pot angaja personal sanitar-veterinar propriu, în condiţiile legii, în situaţiile în care nu se pot încheia contracte cu medicii veterinari, organizaţi în condiţiile legii. Legea vizează aprobarea OUG nr. 117/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi pentru abrogarea art. IV alin.(2) şi art.V din Legea nr.236/2019 pentru modificarea şi completarea art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi pentru modificarea unor acte normative. Conform actului normativ, pentru atribuirea contractelor prevăzute, prin ordin al preşedintelui ANSVSA sunt stabilite circumscripţiile sanitar-veterinare pentru care urmează a fi declanşată procedura de atribuire, la propunerea direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, prin arondarea teritoriilor administrative ale comunelor şi oraşelor identificate în baza codului Sistemului informatic al Registrului unităţilor teritorial-administrative, astfel încât fiecare circumscripţie să cuprindă exploataţii nonprofesionale pe o rază de maximum 30 km şi un număr minim de animale ce atinge 300 de unităţi vită mare (UVM), respectiv lista circumscripţiilor sanitar-veterinare, pentru care există contracte de concesiune şi/sau de prestări servicii în executare. Pentru realizarea activităţilor prevăzute de lege, medicii veterinari organizaţi în condiţiile legii pot încheia maximum două contracte de concesiune la nivel naţional cu direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, indiferent de numărul unităţilor pe care le deţin sau în care sunt asociaţi şi în care se desfăşoară activităţi de asistenţă medical-veterinară. Pentru realizarea activităţilor, direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti încheie contracte de concesiune cu medicii veterinari, organizaţi în condiţiile legii, care deţin societăţile reglementate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în care acţionariatul majoritar este deţinut de către medicii veterinari pe toată durata de execuţie a contractului. Beneficiarii contractelor au dreptul exclusiv de exploatare a activităţilor sanitar-veterinare pentru animalele din exploataţiile nonprofesionale care fac obiectul contractului, precum şi la plata unui tarif unic din partea autorităţii contractante pentru fiecare activitate, stabilit prin hotărâre a Guvernului. Beneficiarii contractelor plătesc autorităţii contractante o redevenţă anuală în sumă de 300 de lei, care se indexează anual cu rata inflaţiei.

Citește și:

Activează Notificările OK No thanks