AcasăStiri generaleRecomandări ANI pentru noii parlamentari: Cum se depun declaraţiile de avere; evitarea...

Recomandări ANI pentru noii parlamentari: Cum se depun declaraţiile de avere; evitarea incompatibilităţilor

Agenţia Naţională de Integritate aduce la cunoştinţă persoanelor alese în noul Parlament o serie de informaţii cu privire la termenul şi modul în care se depun declaraţiile de avere şi interese, precum şi evitarea situaţiilor de incompatibilitate. În contextul alegerilor parlamentare care au avut loc în data de 6 decembrie, ANI transmite persoanelor care au fost alese să ocupe o funcţie eligibilă o serie de informaţii utile privind respectarea cadrului legal de integritate. * Prevenirea incidentelor de integritate În vederea respectării regimului juridic al incompatibilităţilor şi al conflictelor de interese, persoanele interesate au posibilitatea de a consulta Ghidul privind incompatibilităţile şi conflictele de interese (https://bit.ly/2Xgwite), precum şi secţiunea de întrebări frecvente (https://bit.ly/2VVpDTJ), disponibile pe pagina de Internet a Agenţiei. De asemenea, în situaţia în care este necesară oferirea asistenţei de specialitate în ceea ce priveşte regimul juridic al incompatibilităţilor şi al conflictelor de interese, persoanele interesate se pot adresa Agenţiei la adresa de e-mail ani@integritate.eu, pentru solicitarea unui punct de vedere. * Depunerea declaraţiilor de avere şi de interese În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 176/2010, membrii Senatului şi ai Camerei Deputaţilor au obligaţia de a depune declaraţiile de avere şi de interese, în termen de 30 de zile de la data validării mandatului, la persoana desemnată de secretarul general al Camerei din care aceştia fac parte. Pentru completarea conformă a declaraţiilor de avere şi de interese, persoanele interesate au posibilitatea de a consulta Ghidul de completare a declaraţiilor de avere şi de interese (https://bit.ly/2QBGjyA). Totodată, pentru facilitarea procesului de completare a declaraţiilor, Agenţia Naţională de Integritate recomandă utilizarea formularelor electronice ale declaraţiilor de avere şi de interese, disponibile pe pagina de Internet a Agenţiei, la secţiunea ‘Formulare’ (https://bit.ly/2KeSv6W). Ghidul de utilizare a formularelor electronice poate fi descărcat la adresa: https://bit.ly/2XarsO3. Persoanele interesate se pot adresa Agenţiei, în vederea clarificării aspectelor referitoare la modalitatea de completare şi depunere a declaraţiilor de avere şi de interese, la numărul de telefon 0372.06.98.69 sau la adresa de e-mail CompletareDAI@integritate.eu. ANI atrage atenţia asupra dispoziţiilor art. 29, alin. (1) din Legea nr. 176/2010, potrivit cărora ‘Nedepunerea declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese în termenele prevăzute de prezenta lege, precum şi nedeclararea, în declaraţia întocmită potrivit anexei nr. 1, a cuantumului veniturilor realizate sau declararea acestora cu trimitere la alte înscrisuri constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 2.000 lei. Agenţia poate declanşa din oficiu procedura de evaluare’. * Renunţarea la funcţia care atrage starea de incompatibilitate De asemenea, pentru a evita o posibilă situaţie de incompatibilitate, ANI face cunoscute dispoziţiile art. 17, alin. (1) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, potrivit cărora ‘Deputatul sau senatorul care, la data intrării în exerciţiul mandatului, se află în una dintre situaţiile de incompatibilitate prevăzute în prezentul statut sau în alte legi speciale are la dispoziţie un termen de 15 zile pentru a notifica Biroul permanent al Camerei din care face parte cu privire la starea sa de incompatibilitate. După expirarea acestui termen, deputatul sau senatorul va opta, în termen de 30 de zile, între mandatul de deputat sau de senator şi funcţia ori funcţiile incompatibile, demisionând potrivit opţiunii sale (…)’. * Secţiunea ‘INTERDICŢIE 3 ANI’ Totodată, Agenţia a actualizat secţiunea privind persoanele care au interdicţia de a ocupa o funcţie aleasă timp de 3 ani, conform art. 25, alin. (2) din Legea nr. 176/2010, punând la dispoziţia publicului date şi informaţii cu privire la persoanele în cazul cărora s-a stabilit definitiv şi irevocabil faptul că s-au aflat în incompatibilitate sau conflict de interese: https://bit.ly/2DPeVLd.

Citește și:

Activează Notificările OK No thanks