Guvernul va aproba în şedinţa de joi instituirea unor măsuri în domeniul managementului Parcului Naţional Munţii Măcinului

0
672

Guvernul urmează să aprobe în şedinţa de joi, printr-o hotărâre, abrogarea HG nr. 1074/2013 pentru aprobarea Planului de management al Parcului Naţional Munţii Măcinului, precum şi instituirea unor măsuri în domeniul managementului Parcului Naţional Munţii Măcinului.

‘Pentru a crea cadrul legal pentru un management adecvat cu scopul şi regimul de management al categoriei de arii protejate menţionate, în special în ceea ce priveşte conformarea cu cerinţele legale stabilite de UE, se impune abrogarea HG nr. 1074/2013 pentru aprobarea Planului de management al Parcului Naţional Munţii Măcinului şi implicit, crearea bazei pentru elaborarea şi promovarea unui nou plan de management, conform cu cerinţele legale prevăzute în legislaţia comunitară, precum şi cu temeiul legal instituit de prevederile articolului 21 alineat (1) din OUG nr. 57/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Elaborarea planului de management şi a regulamentului Parcului Naţional Munţii Măcinului şi al ariilor naturale protejate suprapuse cu acesta este obligaţia administratorului, conform prevederilor articolului 21 alineat (1) din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare’, se arată în nota de fundamentare a proiectului.

Totodată, se arată în document, necesitatea adoptării prezentului act normativ de abrogare a HG nr. 1074/2013 pentru aprobarea Planului de management al Parcului Naţional Munţii Măcinului ‘derivă şi din cerinţa de evitare a paralelismelor legislative şi asigurarea unui management eficient al Parcului, adoptarea unui nou plan de management care să includă măsuri de conservare specifice sitului Natura 2000, integrate conform prevederilor legale cu cele specifice parcului natural, precum şi o descriere şi o evaluare a situaţiei prezente a tuturor categoriilor de arii naturale protejate, care se regăsesc în zonă’.

‘Aprobarea noului plan de management al Parcului Naţional Munţii Măcinului şi al ariilor naturale protejate suprapuse cu acesta, cu măsuri adecvate privind situl Natura 2000 reprezintă o obligaţie legală ce va contribui la îndeplinirea prevederilor legislative comunitare, articolele 4.4 si 6.1 din Directiva Habitate. Fără un plan de management aprobat, situl de importanţă comunitară nu poate fi desemnat arie specială de conservare, aşa cum prevede Directiva Habitate şi nici nu poate fi asigurată starea de conservare favorabilă. Nu în ultimul rând, aprobarea noului plan de management cu integrarea măsurilor de conservare pentru parc natural, cât şi pentru situri, este o etapă obligatorie şi implicită etapei ulterioare de stabilire a măsurilor de management adecvate. Prin urmare, intrarea în vigoare a hotărârii de Guvern se va face în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial, perioadă în care se va elabora planul de management şi regulamentul Parcului Naţional Munţii Măcinului şi al ariilor naturale protejate suprapuse cu acesta’, conform notei de fundamentare.

Executivul va adopta şi o serie de proiecte de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 pentru mai multe firme ale statului: Compania Naţională ‘Administraţia Porturilor Dunării Maritime’ S.A. Galaţi aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii; Societatea CUPRU MIN S.A. Abrud, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului; Regia Autonomă ‘Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat’, regie autonomă de interes naţional aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului.

În şedinţa de Guvern vor fi aprobate, printr-un memorandum, negocierea şi semnarea formei revizuite a Memorandumului de Implementare – Aranjamente între statele membre implicate în Programul Interreg V-A România-Ungaria, de către Guvernul României.

Sursa: AGERPRESS