Proiectul e-CETĂȚEAN, un pas important spre debirocratizare și dezvoltare smart a Sectorului 4

0
335
e-CETATEAN

Proiectul “e-CETATEAN (Cunoastere, Egalitate, Transparenta, Administratie, Tinta, Evolutie, Actualitate, Normalitate)”, cod MySMIS 126477, implementat de Sectorul 4 al Muncipiului București, în calitate de beneficiar, se află la final.

Scopul proiectului, îndeplinit integral, a fost acela de a contribui la dezvoltarea unui management performant la nivelul Primăriei Sectorului 4 prin creșterea calității procesului decizional, reducerea birocrației, creșterea eficienței, transparenței și integrității serviciilor publice oferite cetățenilor și mediului de afaceri, ca urmare a introducerii unui spațiu virtual unic și a arhivei electronice.

Astfel, au fost înregistrate următoarele rezultate finale:

  • O analiză intermediară a Strategiei de Dezvoltare a Sectorului 4 pentru perioada 2016-2020 în vederea evaluării performanței si identificării măsurilor de revizuire
  • O nouă Strategie de Dezvoltare Locală pentru perioada 2020-2024, care include întreaga viziune și toate măsurile pentru transpunerea în practică a conceptului de smart city
  • O platformă digitală, denumită Spațiul Virtual Unic (SVU) al Sectorului 4, care va plasa administrația publică locală în fruntea instituțiilor care fac un pas uriaș spre digitalizare, cu consecințe directe asupra eficientizării comunicării instituție-cetățean și eliminării birocrației
  • O arhivă digitală rezultată în urma arhivării electronice a documentelor cu valoare operațională ce au fost integrate în Spațiul Virtual Unic al Sectorului 4
  • Instruirea a 92 de persoane din cadrul primăriei pentru 1. folosirea platformei digitale și a arhivei electronice (75 de persoane); 2. însușirea de noțiuni esențiale pe teme de planificare strategică și politici publice locale în procesul de elaborare și implementare a Strategiei de Dezvoltare Locală 2020-2024 (15 persoane)

Valoare totală a proiectului a fost de de 3 827 625,37 lei, din care:

  • Valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE:3 062 100,23 lei
  • Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 688 972,59 lei
  • Cofinanțarea eligibilă a beneficiarului: 76 552,52 lei

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. Pentru alte informații despre programul POCA, vă invităm să accesați site-ul www.poca.ro. Pentru informații despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.

Informații despre proiect găsiți pe contul de facebook al PS4 și site-ul ps4.ro, iar pentru folosirea platformei digitale (SVU), intrați pe link-ul https://svu.ps4.ro/.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here